אנחנו מאמינים שסימולציות הן הדרך הטובה ביותר לתרגל גישור. על כן אנו מקיימים סימולציות רבות הן במהלך הקורס והן כחלק מהתרגול השוטף שאנו מספקים למגשרים הפעילים בקבוצות המגשרים שלנו.